top of page

PRIVACYVERKLARING CTE CAPOEIRAGEM BELGIUM

CTE Capoeiragem Belgium verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt; via een contactopname via onze website; via schriftelijke of elektronische correspondentie en/of telefonisch contact.

Je privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons dus wij stellen alles in het werk om je gegevens te beschermen en ze vertrouwelijk te behandelen.

Waarom we gegevens nodig hebben

CTE Capoeiragem Belgium verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw inschrijving

  • het afhandelen van jouw betaling

  • het verzenden van onze updates

  • je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Hoe lang we gegevens bewaren

CTE Capoeiragem Belgium zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ons bewaartermijn is de duurtijd van je lidmaatschap of maximaal 1 jaar.

 

Delen met anderen

CTE Capoeiragem Belgium verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is (bijvoorbeeld voor de verzekering).

In kaart brengen websitebezoek

Deze website werd gemaakt met Wix. Je kan hun privacy policy nalezen om je te informeren over welke informatie zij halen van onze websitebezoekers.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ctebelgium@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan zullen wij een controle uitvoeren, telefonisch of via je laatst gekende e-mailadres.

CTE Capoeiragem Belgium zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

CTE Capoeiragem Belgium neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt alle nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zowel intern als met partners die gegevens voor ons verwerken. Als je hier vragen of twijfels bij hebt, neem dan contact op via ctebelgium@hotmail.com.

bottom of page